Despre Asociatia Administratorilor Independenti

Asociatia Administratorilor Independenti isi propune sa contribuie la cresterea standardelor profesionale ale membrilor din consiliile de administratie, pentru dezvoltarea si cresterea valorii companiilor romanesti.

Membrii Asociatiei isi propun sa isi ofere competentele profesionale pentru a activa ca Administratori Indepedenti in consilii de administratie, contribuind prin experienta strategica solida si experienta pe care o au in Guvernanta Corporativa la cresterea valorii  companiilor.

Administrator Independent

Rolul Administratorului Independent

Administrator Independent

Actionarii sunt cei pentru care Guvernanta Corporativa reprezinta o cheie foarte importanta pentru succes.

Este necesar ca Actionarii sa se asigure ca sunt aliniate toate interesele dintr-o companie: actionari, consiliul de administratie, management, angajati, banci etc..

Guvernanta Corporativa  este un instrument foarte important pentru actionari pentru ca stabileste relatiile dintre grupurile care au interes in companie (e.g. cum se iau deciziile), o structura de lucru ( e.g. strategie, obiectivele strategice) si un sistem de stimulente pentru atingerea strategiei si indeplinirea obiectivelor.

Articole